Zebranie informacyjne dla Rodziców klas III i VI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8
oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie
zapraszają Rodziców uczniów klas III i VI
w dniu 22 marca o godz. 18:30
na zebranie informacyjne w sali gimnastycznej SP 8,
w sprawie klas,
które w roku 2018/2019
będą kontynuowały naukę w Szkole Podstawowej nr 3.