Życzenia świąteczne :)

Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składamy wszystkim w ten czas radosny.
Niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką
życzy
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie

wielkanoc16